Day: May 9, 2019

নগাঁৱত IPL জুৱাৰ বুকীক গ্ৰেপ্তাৰ ।

9th May 2019

নগাঁৱত IPL জুৱাৰ বুকীক গ্ৰেপ্তাৰ । ধৃত বুকীটোৰ নাম বিজু ঘোষ । ১ লাখ ২৪ হাজাৰ টকাও জব্দ । হয়বৰগাঁৱৰ শান্তিপুৰৰ জনৈক সূত্ৰধৰৰ ঘৰত অভিযান চলাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুকীটোক । দুজনকৈ লোকৰ পলায়ন । DSP মানস শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান ।

Read More

CITY CENTRE MALL : GUWAHATI : A Glimpse.

9th May 2019

Newly Opened, One of the biggest of its kind in NE INDIA.

Read More
error: Content is protected !!