— Guwahatitimes.com

দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোচবিহীন সোণোৱাল চৰকাৰ। ৰোলাৰ চলাই সুৰা মাফিয়াক সকীয়নি আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। গড়চুকৰ ৰাজপথত শাৰী শাৰীকৈ সুৰাৰ বটল পেলাই আবকাৰী মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যই ৰোলাৰ চলাই নষ্ট কৰে শ শ কোটি টকাৰ সুৰা ভৰ্ত্তি বটলসমুহ।

Reported by HIRAK JYOTI SARMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!