Assam English News

আজাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ, আটক ২….

0 min read

পলাশবাৰী,২২ ফেব্ৰুৱাৰী:আজাৰা আৰক্ষীৰ জালত দুই গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী । আজাৰা আৰক্ষীয়ে বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰা পাঁচনীয়াপাৰাত অভিযান চলাই যোৱাকালি বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে […]