Guwahati Times – Page 720 of 732 – গুৱাহাটী টাইমচ- theguwahatitimes.com

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লীৰ গৌৰী শংকৰ মন্দিৰতো ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰতি পৰ্ব

পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ দ্বীতিয়টো সোমবাৰ অৰ্থাৎ আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লীৰ গৌৰী শংকৰ মন্দিৰতো…

error: Content is protected !!