31.5 C
Assam
Sunday, June 26, 2022

Featured News

#SantaliNews: Santal Colony Youth Festival 2021- December mạhnạ re̠aḱ 16,17 ar 18 tạrik

Santali#SantaliNews: Santal Colony Youth Festival 2021- December mạhnạ re̠aḱ 16,17 ar 18 tạrik

BAKAJUNU do̠ Kokrajhar Santal Colony re̠aḱ Mornae E̠ne̠ć ṭạnḍire̠ December mạhnạ re̠aḱ 16,17 ar 18 tạrik hilo̠ḱ ‘Santal Colony Youth Festival 2021’ barte lạgit́ sanamaḱ se̠ćte̠ye̠ sapṛaogea.

No̠a Santali jarwaḱ do̠ mit́ṭe̠n maraṅ po̠ro̠bge ar o̠na re̠ do̠ Santal juạnko lạgit́ mimit́ haparao ko hõ̠ tahẽ̠na. Haparao re̠ tahẽ̠na mimit́ le̠kanaḱ hunạr, aḱ tuń, sereń, e̠ne̠ć, jạt re̠aḱ ho̠ro̠ḱ-bande odoḱ, to̠rko̠ḱ, e̠m akan biso̠e re̠ bhaso̠n, o̠ṛhẽ̠ lại, shayri, landa ocoko, kudum, tumdaḱ ṭamak ar nagadu ru, ar e̠mante̠aḱko.

Santal jạt kho̠n ne̠õta pe̠ṛa huyạ̃te̠ e̠ne̠ć nạmunale̠kate̠ Romeo Baskey ar sereńić Digeer Soren tạkin o̠na jarwaḱre̠kin hạjiro̠ḱa.

 

 

 

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: