Assamese News

লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীৰ নাম-ফটো প্ৰকাশ CBIৰ

1 min read

লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীৰ নাম-ফটো প্ৰকাশ CBIৰ। কোকৰাঝাৰৰ ৰূপা ব্ৰহ্ম ওৰফে কেজেং ব্ৰহ্ম ওৰফে ৰমেশ ব্ৰহ্ম। কোকৰাঝাৰৰ বিছমূৰীৰ দিংকুৰ মুছাহাৰী ওৰফে দাও। কোকৰাঝাৰৰ কঁঠালমূৰীৰ ভদ্ৰেশ্বৰ বসুমতাৰী […]